KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • Administratorem Twoich danych osobowych jest SMART ENGLISH Szkoła Języka Angielskiego z siedzibą przy ul. Skłodowskiej 3, 84-230 Rumia, tel.: 504 303 006 adres e-mail: biuro@smartenglish.edu.pl
  • Wszelkie pytania i kontakt dotyczący  twoich danych osobowych prosimy kierować poprzez adres e-mail rodo.smartenglish@wp.pl
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między nami umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda.
  • Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
  • Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Smart English Szkole Języka Angielskiego i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,
  • Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
  • Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dziesięć lat po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
  • Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  • W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.